Επαγγελματική εκπαίδευση Συγκεντρωτικός οδηγός ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ

Επαγγελματική εκπαίδευση Συγκεντρωτικός οδηγός ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ

Επισκεφθείτε το παρόν άρθρο και προμηθευτείτε έναν συγκεντρωτικό οδηγό για την επαγγελματική εκπαίδευση και τους φορείς που την παρέχουν (τα επαγγελματικά λύκεια, τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)!

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο οδηγός παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικού φορέα, τη λειτουργία, το πρόγραμμα σπουδών καθώς και την πιστοποίηση των γνώσεων και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρουν.