Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα VETfest

Νέα

Καλώς ήλθατε στο VETFest

Επαγγελματική εκπαίδευση Συγκεντρωτικός οδηγός ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ

Επαγγελματική εκπαίδευση Συγκεντρωτικός οδηγός ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ

Επισκεφθείτε το παρόν άρθρο και προμηθευτείτε έναν συγκεντρωτικό οδηγό για την επαγγελματική εκπαίδευση και τους φορείς που την παρέχουν (τα επαγγελματικά λύκεια, τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)!

Market Research: Η έρευνα αγοράς στην εποχή του COVID-19

Market Research: Η έρευνα αγοράς στην εποχή του COVID-19

Μπορεί η πανδημία να καθιστά σήμερα ανέφικτη τη χρήση κάποιων ερευνητικών μεθόδων, ωστόσο, το «οπλοστάσιο» τη έρευνας αγοράς είναι εξοπλισμένο να ανταποκριθεί στα νέα ζητούμενα. Αυτό που χρειάζεται, είναι η προσοχή σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτή την εποχή πλοηγούμε το business μας σε αχαρτογράφητα νερά. Ο COVID-19 έχει ανατρέψει την προσωπική και επαγγελματική μας ζωή, τις αγορές, τις καταναλωτικές συνήθειες, το χρηματιστήριο. Στο περιβάλλον αυτό κάποιες εταιρείες μπαίνουν στον πειρασμό να αναστείλουν τα ερευνητικά τους προγράμματα και να επικεντρωθούν στις δημόσιες σχέσεις, στην εταιρική επικοινωνία, στο ανθρώπινο δυναμικό. Πολλές όμως συνεχίζουν, καθώς η μελέτη της συμπεριφοράς του πελάτη/καταναλωτή είναι απαραίτητη για να στηριχθούν οι επιχειρηματικές αποφάσεις.

EU policy in the field of vocational education and training

EU policy in the field of vocational education and training

Vocational education and training (VET) is a key element of lifelong learning systems, which equip citizens with knowledge, skills and competences required in particular occupations and on the labour market.
VET responds to the needs of the economy, but also provides learners with skills important for personal development and active citizenship. VET can also boost enterprise performance, competitiveness, and research and innovation and is a central aspect of successful employment and social policy.

Ψηφιακή μάθηση στην ΕΕΚ: γιατί ο COVID-19 είναι κλήση αφύπνισης

Ψηφιακή μάθηση στην ΕΕΚ: γιατί ο COVID-19 είναι κλήση αφύπνισης

Η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε ολοφάνερα τόσο την ανάγκη χρήσης ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση όσο και τις ανισότητες στο πλαίσιο αυτής. Σύμφωνα με τον ειδικό κ. McCoshan, η στιγμή προσφέρεται για να εξετάσουμε τι συμβαίνει στην ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.
Η ΕΕΚ κατά το αρχικό κομμάτι της εκπαίδευσης έχει ορισμένα γνωρίσματα που τη διακρίνουν από άλλους εκπαιδευτικούς τομείς και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενσωματώσει την ψηφιακή μάθηση. Δύο βασικά γνωρίσματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο με την πανδημική κρίση είναι τα εξής: (i) ο τρόπος που η ΕΕΚ συνδυάζει μοναδικά την εμπειρική, εργασιακή μάθηση της επαγγελματικής «άσκησης» και τη «θεωρητική» μάθηση στην τάξη και (ii) οι μαθητές της, οι οποίοι συχνά (χωρίς αυτό να ισχύει απόλυτα) βρίσκουν την παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση μια κάπως λιγότερο ωφέλιμη εμπειρία και οι οποίοι επίσης μπορεί να προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα.

Vocational Education and Training in Europe

Vocational Education and Training in Europe

This article can serve as a guide on Vocational Education and Training in Greece and in other European countries. In particualr, the reader can enrich his knowledge in the main elements and distinctive features of VET, as well as in the main challenges and policy responses. The article also offers insights in external factors influencing VET, such as demographics, economics, and the labour market. Other themes contained in this article are: Education attainment, Vet within Education and Training System, Apprenticeship, VET governance, VET financing mechanisms, Teachers and trainers, Shaping VET qualifications, Qaulity Assurance, Validation for prior learning, Incentives fro learners, and Incentives for enterprises to boost their participation in VET provision. Lastly, the article offers some suggestions on how to find guidance services and counselling forums.

For more details please click here.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς εμπλουτίζουν το πρόγραμμα τους με εκπαιδευτικά σεμινάρια που προσφέρονται εξ Αποστάσεως. Τα προγράμματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζονται στις τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης και υποστηρίζουν την οπτική και ηχητική επικοινωνία πραγματικού χρόνου μεταξύ ατόμων από διαφορετικές τοποθεσίες.

Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης: Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας

Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης: Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας

Η δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019 – στην οποία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της – συνέπεσε με τη δεύτερη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση. Η έκθεση για το 2019 δείχνει ότι έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την επίτευξη σημαντικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά τονίζει παράλληλα την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς και να γίνει το επάγγελμά τους ελκυστικότερο.

VOCATIONAL TRAINING WITH A FUTURE: IN 2020 DEUTSCHE POST DHL GROUP IS AGAIN THE LARGEST VOCATIONAL TRAINING COMPANY IN THE LOGISTICS AND TRANSPORT SECTOR

VOCATIONAL TRAINING WITH A FUTURE: IN 2020 DEUTSCHE POST DHL GROUP IS AGAIN THE LARGEST VOCATIONAL TRAINING COMPANY IN THE LOGISTICS AND TRANSPORT SECTOR

With some 2,000 training places available Germany-wide for the training year 2020, Deutsche Post DHL Group is again the largest vocational training company in the logistics and transport sector. The company offers training in over twenty vocational occupations, among them commercial-technical disciplines and business administration. Deutsche Post DHL Group also offers dual training in sixteen integrated degree programs.

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις

Για την επανασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας για τη διατηρήσιμη έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της πρέπει να ανιμετωπιστούν αρκετές προκλήσεις. Μια από τις βασικές προκλήσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποτελεί ο αναπροσανατολισμός της μέσης λυκειακής εκπαίδευσης από τη γενική εκπαίδευση στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, με αύξηση της ελκυστικότητάς της και της συμμετοχής των μαθητών σε αυτήν, συνδεδεμένης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

National Qualification Frameworks: A Priority for reforming VET Systems?

National Qualification Frameworks: A Priority for reforming VET Systems?

 If you are curious about the qualification of technical skills in today's VET society, then you will find all the information you need via this article! You can even have free access to a short video eLearning module designed to introduce you to the role of National Qualification Frameworks provided by the EU!

What do you Europeans think of VET?

What do you Europeans think of VET?

Four years ago, in 2016, CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) surveyed Europeans in order to know what they thought about Vocational Education and Training. More than 35 000 interviews were conducted and the results were very interesting: even though 2 out of 3 citizens have a positive image of VET and 87% of students are happy with their work-related skills because it allows them to find a job quickly, 84% of EU citizens agree general education still has a more positive image than VET and 3 out of 4 consider that VET is the choice of low-grade students.

A promising future for Vocational Education

A promising future for Vocational Education

The encouragement and development of human capital is inextricably linked with the competitiveness, resilience and the future of European Union. The rapidly change of the working world rise a great number of challenges along with opportunities in front of VET system.

Image
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SPEL - Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino, Rua 21 nº769, 4500-141, Espinho, Portugal

geral@eom.pt

+351 227341468