Ψηφιακή μάθηση στην ΕΕΚ: γιατί ο COVID-19 είναι κλήση αφύπνισης

Ψηφιακή μάθηση στην ΕΕΚ: γιατί ο COVID-19 είναι κλήση αφύπνισης

Η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε ολοφάνερα τόσο την ανάγκη χρήσης ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση όσο και τις ανισότητες στο πλαίσιο αυτής. Σύμφωνα με τον ειδικό κ. McCoshan, η στιγμή προσφέρεται για να εξετάσουμε τι συμβαίνει στην ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.
Η ΕΕΚ κατά το αρχικό κομμάτι της εκπαίδευσης έχει ορισμένα γνωρίσματα που τη διακρίνουν από άλλους εκπαιδευτικούς τομείς και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενσωματώσει την ψηφιακή μάθηση. Δύο βασικά γνωρίσματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο με την πανδημική κρίση είναι τα εξής: (i) ο τρόπος που η ΕΕΚ συνδυάζει μοναδικά την εμπειρική, εργασιακή μάθηση της επαγγελματικής «άσκησης» και τη «θεωρητική» μάθηση στην τάξη και (ii) οι μαθητές της, οι οποίοι συχνά (χωρίς αυτό να ισχύει απόλυτα) βρίσκουν την παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση μια κάπως λιγότερο ωφέλιμη εμπειρία και οι οποίοι επίσης μπορεί να προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα.

Για να είναι ωφέλιμα, τα ψηφιακά εργαλεία δεν πρέπει να έρχονται σε ρήξη με αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΕΕΚ. Όμως, επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθιστούν δυνατές εξελίξεις στη διδασκαλία και τη μάθηση που βελτιώνουν τα αποτελέσματα για τους μαθητές.

Αναφορικά με τη βάση των μαθητών στην ΕΕΚ, η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε το μέγεθος των ανισοτήτων στα εκπαιδευτικά μας συστήματα, αφού τα παιδιά και οι νέοι από οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα δεν έχουν πρόσβαση στα ψηφιακά εργαλεία που απαιτούνται για την εξ αποστάσεως μάθηση. Η τραγωδία της κατάστασης επιτείνεται από το γεγονός ότι η ψηφιακή εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθόδους που ταιριάζουν καλύτερα στο στιλ μάθησης των ατόμων που απωθούνται από τις «παραδοσιακές» παιδαγωγικές μεθόδους. Είναι μάλλον κλισέ να αναφερθούμε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο πλαίσιο αυτό, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία αποδεικνύουν τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση στοιχείων ηλεκτρονικών παιχνιδιών (gaming) στα ψηφιακά εργαλεία, όπως το εργαλείο VRhoogte που διδάσκει τους νέους πώς στήνουν μια σκαλωσιά. Η ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια επίσης βοηθάει στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως της ομαδικής εργασίας, έναν τομέα στον οποίο οι νέοι που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα πιθανώς χρειάζονται στήριξη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.