İŞ PAKETLERİ

Yönetim (Lider Kuruluş: SPEL)

Bu iş paketi, proje süresince izlenecek yönetim süreçlerine odaklanmaktadır. Projeyi bütçeye uygun olarak zamanında, yüksek kalite standartlarında sunacak araç ve metodolojik yaklaşımları içermektedir.
 
Görevler:
 1. Yönetim Süreçleri
 2. Uluslararası Proje Toplantıları
 3. İç İletişim Araçları
 4. Raporlar
Proje Çıktıları:
 1. Yönetim Süreçleri El Kitabı
 2. VETFest Proje Yol Haritası

Mesleki Eğitimde İyi Uygulamalar (Lider Kuruluş: Conform)

Bu iş paketi, ortak ülkelerdeki etkinlikler, uluslararasılaşma uygulamaları, EQAVET ve Mesleki eğitim öğretmenlerinin / eğitmenlerinin mesleki gelişimindeki iyi uygulamaların toplanmasına odaklanmaktadır.

Görevler:
 1. Ortak ülkeler anketi: Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’na entegre edilebilecek Mesleki Eğitim konusunda farkındalığı arttırmak için ülke düzeyinde etkinlikler ve etkinliklerin organizasyonu hakkında iyi uygulamalar,
 2. Ortak ülkeler anketi: Mesleki eğitim okullarının uluslararasılaşması ve personel ve stajyerlerinin hareketliliği için iyi uygulamalar,
 3. Ortak ülkeler anketi: Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi (EQAVET) ile ilgili iyi uygulamalar,
 4. Ortak ülkeler anketi: öğretmenlerin / eğiticilerin mesleki gelişimi için araçlar ve iyi uygulamalar,
 5. Toplanan iyi uygulamaları içeren kitapçık oluşturulması.
 6. “12VETFest Planı” nın oluşturulması.
Proje Çıktıları:

12 VETFest Planının uygulanması (Lider Kuruluş: CEPROF)

Bu iş paketi, İP2 çerçevesinde tasarlanacak olan “12 VETFest Planı”nın yürütülmesine yönelik faaliyetler ile ilgilidir. 12 örnek uygulamanın yürütülmesi için bir “Yol Haritası” oluşturulacak ve oluşturulan bu harita ilk aşamada planı test edecek, ortaklar arasında daha sonra benzer bir çalışmayı kendi okullarında uygulamak isteyen diğer mesleki eğitim sağlayıcıları için kılavuz  olacaktır.

Görevler:
 1. “12 VETFest Planı”ndan 12 iyi uygulamanın yürütülmesi için bir Yol Haritası oluşturulması
 2. Pilot Test Çalışmasının yapılması
 3. İşbirliği Protokolü
 Proje Çıktıları:
 1. Pilot Test Raporu
 2. İşbirliği Protokolü

Kalite Güvencesi ve Değerlendirme (Lider kuruluş: DEFOIN)

Bu iş paketi, projenin kalite güvence ve değerlendirme süreçleri ile ilgilidir. Bir araya getirildiğinde, proje faaliyetlerinin yüksek kalitede olmasını ve prosedürlerin belirlenen hedeflere ulaşmak için yeterli olmasını sağlayacaklardır. Kalite ve değerlendirme amaçlı araçlar üretilecek ve toplanan veriler daha fazla geliştirmelerin gerekip gerekmediği hakkında bilgi sağlayacaktır.

Görevler:
 1. Kalite Planı
 2. Kalite ve Değerlendirme Araçları
 3. Kalite ve Değerlendirme Raporları
 4. Nihai Kalite ve Değerlendirme Raporu
Proje çıktıları:
 1. Kalite Planı
 2. Nihai Kalite ve Değerlendirme Raporu

Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı (Lider kuruluş: Eurotraining)

Bu İş Paketi, sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılmasıyla ilgilidir. Temel amacı, proje kapsamında geliştirilen faaliyetler ve elde edilen sonuçlar hakkında farkındalık yaratmaktır. Kilit paydaşlar ortak ülkelerde tanımlanacak ve geri bildirimlerini almak ve projenin faaliyetlerinin ve sonuçlarının etkisini artırmak için projenin faaliyetlerine katılacaklardır.

Görevler:
 1. İletişim ve Yaygınlaştırma Planı
 2. Projenin kurumsal imajı: logo, web sitesi, şablonlar
 3. Yaygınlaştırma materyalleri / araçları
 4. Kullanım ve Sürdürülebilirlik Planı
 5. Yaygınlaştırma ve kullanım takip raporları
 6. Son Yaygınlaştırma ve Kullanım Raporu
 7. Final Konferansı
Proje Çıktıları:
 1. İletişim ve Yaygınlaştırma Planı
 2. Projenin kurumsal imajı
 3. Yaygınlaştırma materyalleri
 4. Kullanım ve Sürdürülebilirlik Planı
 5. Nihai Yaygınlaştırma ve Kullanım Raporu
 6. Final Konferansı Raporu