VETFest e Hoşgeldiniz

Mesleki Eğitim (VET) sektörü süreç boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır: Mesleki Eğitim kurumlarının arasındaki ekip çalışması ve örnek uygulama değişimlerinin sınırlılığı, Mesleki Eğitim mezuniyetinin  diğer eğitim yollarıyla karşılaştırıldığında daha düşük statüde tanınması, Mesleki Eğitim kurumlarının, eğiticilerinin ve kursiyerlerinin globalleşme eksikliği,  Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi (EQAVET) gibi Mesleki Eğitim kurumlarının kalite izleme mekanizmalarının uygulamasındaki zorluklar, eğitmenlerin bilgilerinin güncel olmaması v.s.

VETFest, amacı Mesleki Eğitimin karşılaşmış olduğu zorluklara çözümler üretmek olan, Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen bir projedir.
Proje yerel mesleki eğitim ağlarını, bir ağa bağlı ya da bağlı olmayan farklı profillere sahip mesleki eğitim sağlayıcılarını, bir ulusal girişimci derneğini ve odak noktası ağa bağlı işletmeler olan bir kurumları bir araya getirmektedir.

Proje ağı içerisinde iyi uygulamaların değişimine yönelik ana mekanizma 12VETFest Proje Planı olacaktır. Hazırlanacak mesleki eğitime ait 12 iyi uygulama okullar tarafından eğitim yılı boyunca yürütülecektir. Bu planlar sadece mesleki eğitimin kalitesinin artması ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda öğrenenler ve dış paydaşlar üzerindeki etkileri de artıracaktır.

Hedefler

Proje şu dört temel amacı hedeflemektedir;
  • Mesleki Eğitim sağlayıcılarından kurulu uluslararası bir ağ oluşturmak,
  • İyi uygulamalarının değişimi ve uygulanması yoluyla sınır ötesi işbirliğini güçlendirilmek,
  • Başta EQAVET olmak üzere Avrupa Birliği araçlarının uygulanması için akran danışmanlığı vasıtasıyla Mesleki Eğitimin kalitesini artırmak,
  • Mesleki Eğitim öğretmenlerinin profesyonel gelişimine ve mesleki eğitim enstitülerinin uluslararası çalışmalarına yardımcı olmak.

Aktiviteler

Mesleki Eğitim sağlayıcıları arasındaki işbirliğini karşılıklı öğrenmeyle güçlendirmek, akran danışmanlığı ve kapasite geliştirme yoluyla Mesleki Eğitim koşullarının cazibesini ve niteliğini bir araya toplanacak iyi uygulamalar yardımıyla artırmak hedeflenmiştir. Deneyimler sonrası test edilmiş, bir araya getirilmiş düşünceler ve karşılıklı öğrenmeler bir araya getirilecektir. Bu çalışmalar proje kapsamında güncellenecek ve sürekliliği sağlanacak bir kitapçıkta derlenecektir.

AB araçlarının kullanımının teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi, Mesleki Eğitim alanında ilgili AB araçlarının ve girişimlerinin uygulanması, yayılması göz önüne alınarak eğitimin geliştirilmesi odak alınacaktır.

Oluşturulacak bu ağ üzerinden EQF, ECVET, Europass, TTnet, SELFIE üzerine açık diyaloglar teşvik edilecektir. Bu konu başlıklarından bazıları proje süresince düzenlenecek seminerlere dâhil edilecektir. Örneğin hareketlilik uygulamalarını desteklemek için Mesleki Eğitim personeline özel çalıştaylar düzenlenecektir. Proje süresince oluşturulacak olan uluslararası mesleki eğitim ağı, iyi uygulamaların geliştirilmesi ve paylaşımı için iletişim kanalları oluşturacak ve Avrupa işbirliğini destekleyecektir. Bu, Mesleki eğitim alanında ilgili AB araçlarının ve girişimlerinin yayılmasına katkı sunacaktır.

Son olarak, daha önce Avrupa İşbirliği imkânlarından faydalanmamış, ya da katkı sağlamamış Mesleki eğitim sağlayıcılarına da proje ortakları tarafından ulaşılacaktır. Proje boyunca ulus ötesi mesleki eğitim ağı oluşumu için İşbirliği Protokolü imzalanacaktır. Bu ağ, proje sonuçlarını proje sonrasında da güncelleyecek, yaygınlaştıracak ve paylaşacaktır.