Mesleki Eğitimde Tanıtım ve Yönlendirme Faaliyetleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Mesleki Eğitimde Tanıtım ve Yönlendirme Faaliyetleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Temel eğitimi tamamlayarak ortaöğretime geçecek olan öğrencilerin çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, fınansal okuryazarlık, problem çözme, eleştirel ve bilimsel düşünme, öğrenmeyi öğrenme, iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama gibi temel beceriler ile sanatsal ve sportif becerilere sahip olmalarına ortam sağlamak amacıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yönlendirmelerinin yapılması için aşağıdaki önlemlerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince alınması gerekli görülmektedir. Kaynak: Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yönlendirme Çalışmaları

https://www.memurpostasi.com/mesleki-ve-teknik-egitim-tanitim-ve-yonlendirme-calismalari-17074h.htm