Previous Next

VETFest Projesi Başlıyor

Proje etkinlikleri, 22-23 Ekim 2019 tarihlerinde Portekiz'in Espinho kentinde bulunan SPEL tesislerinde düzenlenen ortaklık açılış toplantısında başlatıldı. Toplantıda, projenin yürütülmesine yönelik iş planı sunuldu ve tüm ortaklar tarafından kabul edildi. Görevler ve son tarihler belirlenerek netleştirildi ve tüm ortaklar öngörülen hedeflere bağlılık göstererek rollerini ve sorumluluklarını netleştirdiler.

Ortak ülkelerdeki etkinlikler, uluslararasılaşma çalışmaları, EQAVET ve Mesleki Eğitim öğretmenlerinin / eğitmenlerinin mesleki gelişimi konularındaki iyi uygulamaların toplanmasına odaklanacak olan “Mesleki Eğitim ve Öğretimde İP2-İyi Uygulamaları” nın

Hazırlanmasına konsorsiyum üyelerince özel bir önem verilmiştir.

Ortaklık, belirlenmiş iyi uygulamaları, “Mesleki Eğitimde İyi Uygulamalar” Kitapçığı içine dahil edecek ve  ortak ülkelerde yürütülecek “12VETFest Planı”na dahil edilmesi için en uygun olan 12 tanesini seçecektir.