Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα VETfest

Νέα

Καλώς ήλθατε στο VETFest

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις

Για την επανασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας για τη διατηρήσιμη έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της πρέπει να ανιμετωπιστούν αρκετές προκλήσεις. Μια από τις βασικές προκλήσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποτελεί ο αναπροσανατολισμός της μέσης λυκειακής εκπαίδευσης από τη γενική εκπαίδευση στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, με αύξηση της ελκυστικότητάς της και της συμμετοχής των μαθητών σε αυτήν, συνδεδεμένης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

National Qualification Frameworks: A Priority for reforming VET Systems?

National Qualification Frameworks: A Priority for reforming VET Systems?

 If you are curious about the qualification of technical skills in today's VET society, then you will find all the information you need via this article! You can even have free access to a short video eLearning module designed to introduce you to the role of National Qualification Frameworks provided by the EU!

What do you Europeans think of VET?

What do you Europeans think of VET?

Four years ago, in 2016, CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) surveyed Europeans in order to know what they thought about Vocational Education and Training. More than 35 000 interviews were conducted and the results were very interesting: even though 2 out of 3 citizens have a positive image of VET and 87% of students are happy with their work-related skills because it allows them to find a job quickly, 84% of EU citizens agree general education still has a more positive image than VET and 3 out of 4 consider that VET is the choice of low-grade students.

A promising future for Vocational Education

A promising future for Vocational Education

The encouragement and development of human capital is inextricably linked with the competitiveness, resilience and the future of European Union. The rapidly change of the working world rise a great number of challenges along with opportunities in front of VET system.

Θεσσαλονίκη: Έρευνα του Cedefop έδειξε τα οφέλη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Ελλάδα και ΕΕ

Θεσσαλονίκη: Έρευνα του Cedefop έδειξε τα οφέλη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Ελλάδα και ΕΕ

Το 64% των νέων που έχουν επιλέξει σπουδές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ελλάδα βρήκαν δουλειά εντός ενός έτους! Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Cedefop, μόνο το 49% των αποφοίτων της Γενικής Εκπαίδευσης βρίσκουν εργασία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Παρ’ όλα αυτά, η επικρατούσα άποψη ότι η Γενική Εκπαίδευση προσφέρει περισσότερο κύρος έρχεται σε σύγκρουση με την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων.

Επιτυχημένα έργα από την εκδήλωση της EPALE για τη μάθηση στον χώρο εργασίας

Επιτυχημένα έργα από την εκδήλωση της EPALE για τη μάθηση στον χώρο εργασίας

H δικτυακή εκδήλωση της EPALE στις 11-13 Νοεμβρίου του 2019 αφορούσε τα επιτυχημένα έργα που σχετίζονται με τη μάθηση στον χώρο εργασίας. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων από 20 χώρες της Ευρώπης. Τα έργα που μοιράστηκαν μαζί μας ανέδειξαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που πρέπει να διευθετηθούν και προσεγγίσεων που πρέπει να υιοθετηθούν για τη μάθηση ενηλίκων στον χώρο εργασίας. Τα σχέδια και τα έργα τα οποία εκτελέστηκαν από εθνικές και διεθνείς ομάδες συνεργατών, συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα και αποτελούν ενθαρρυντικά παραδείγματα για την υπόλοιπη Ευρώπη.

New CEDEFOP database

New CEDEFOP database

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) launches a new platform with data from VET systems across the European Union, Iceland and Norway. It consists of a comprehensive database to help understand similarities and differences of national VET systems, with "detailed information about each VET programme type, including qualification levels, share of work-based learning, providers and target groups".

Previous Next

Ιntroducing VETFest Project

In the scope of VETFest Project (12 Events for the networks of National and International education), partners Mamak District Directorate of Ministry of National Education (Mamak MEM) and 80. Yıl Technical and Vocational High School conducted a survey study at Vocational Education institutions and schools to introduce the project and Good Practices in Vocational Education. See more details here.

Παρόν και μέλλον της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα

Παρόν και μέλλον της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα

Η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (γραμματισμός, αριθμητικές δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες) και βασικών δεξιοτήτων (κριτική σκέψη, επιχειρηματικές δεξιότητες, δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας) αποτελούν αιτούμενα για την διαμόρφωση ενεργών πολιτών. Το ενδεχόμενο η έλλειψη δεξιοτήτων, που αυτην τη στιγμή απαιτούνται από την αγορά εργασίας, να ενταθεί σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2025 καθιστά τα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως απαραίτητα εργαλεία για έρευση εργασίας στο άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε απο την Alfavita, μια εκπαίδευση τέτοιου είδους θα βελτιώσει την ποιότητα των κοινωνικών συνθηκών και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στο μέλλον.

Previous Next

Το έργο VETFest ξεκινά!

Οι δραστηριότητες του έργου ξεκίνησαν με την πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου, στις εγκαταστάσεις του SPEL στο Espinho της Πορτογαλίας στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το πλάνο εργασίας για την υλοποίηση του έργου παρουσιάστηκε στους εταίρους και συμφωνήθηκε από όλους. Ορίστηκαν οι εργασίες και οι προθεσμίες και δόθηκαν διευκρινήσεις ενώ όλοι οι εταίροι έδειξαν να κατανοούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, δείχνοντας αφοσίωση προς τις προβλεπόμενους στόχους.

Image
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

SPEL - Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino, Rua 21 nº769, 4500-141, Espinho, Portugal

geral@eom.pt

+351 227341468