Ολιστική μεταρρύθμιση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Δια Bίου Μάθηση

Ολιστική μεταρρύθμιση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Δια Bίου Μάθηση

Μια σύντομη έκθεση σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαιδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.

Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του συστήματος καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει από το Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.