Η επαγγελματική εκπαίδευση αλλάζει

Η επαγγελματική εκπαίδευση αλλάζει

Μάθετε σχετικά με τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στην Επαγγελματική Εκαπίδευση στο παρακάτω άρθρο! Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δημιουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων, που είναι ένας θεσμός περιζήτητος από τους γονείς στη γενική εκπαίδευση, καθώς και για την αναβάθμιση της μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η προγραμμάτιση της ίδρυσης Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ, μαζί με την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα δημιουργήσουν τη βάση για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το οποίο θεσμοθετείται.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.